Zapisy Road2GGLeague

Zapisy do eliminacji online turniejów CS:GO Road2GGLeague wystartowały!

Road2GGLeague to cykl imprez eliminacyjnych do głównego wydarzenie sezonu, które odbędzie się w dniach 16-17 czerwca na Inea Stadionie w Poznaniu. Pula nagród głównego turnieju CS:GO to 100.000zł! Aby dać możliwość udziału w tym, niezwykłym w skali Polski, wydarzeniu wszystkim zainteresowanym, stworzyliśmy cykl imprez eliminacyjnych Road2GGLeague.

Miejsca w których rozegrane zostaną eliminacje offline:

  • Warszawa (8.04),
    • Eliminacje online: 19-23.03
  • Opole (5-6.05),
    • Eliminacje online: 9-15.04
  • Gdańsk (19-20.05),
    • Eliminacje online: 23-29.04
  • Zielona Góra (2-3.06),
    • Eliminacje online: 7-13.05

Zapisz się już dzisiaj!

Udział drużyny w eliminacjach online jest płatny. Kwota zapisów to 50zł/drużyna. Maksymalna liczba drużyn na jeden turniej eliminacyjny to 64 zespoły. Spośród nich do turnieju kwalifikacyjnego offline dostanie się 6 drużyn, które powalczą o slot na Finały GG League 2018.

Prosimy o podanie danych wszystkich graczy z teamu w następującej formie: imię, nazwisko, nick gracza, steam ID (link do profilu)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ETMA SP. Z O.O. w niżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (opubl . t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Mam świadomość, że przekazanie danych osobowych firmie ETMA SP. Z O.O. jest dobrowolne i podlega zapisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Firma ETMA SP. Z O.O. będzie administrować danymi, tj. przechowywać, przetwarzać oraz gdy zajdzie taka potrzeba przekazywać podmiotom wchodzącym w skład firmy ETMA SP. Z O.O. i z nią współpracującym, w szczególności w celu realizacji właściwych akcji lub czynności, ciągłej obsługi klientów oraz informowania o produktach firmy ETMA SP. Z O.O. Firma ETMA SP. Z O.O. deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach firmy ETMA SP. Z O.O. i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami firmy ETMA SP. Z O. O., za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.